Välkommen till Salusand Soulsurfers

Svenska mästerskapen Longboard & SUP-Surf 2022

Våra sponsorer


Vill du synas här och stödja oss? 

Salusand Soulsurfers arrangerar årets SM i surf i disciplinerna Longboard samt SUP.

Resultat

Vilken tävling det blev! En otydlig prognos som gick upp och ned, lördagen dan före blev över förväntan med riktigt bra surf som uppvärmning. Det gav då höga förhoppningar även söndag skulle överträffa. Men besvikelsen var stor när vi som arrangörer sågs kl 7 för att börja förbereda. Nästan platt...vad gör vi? Men det skulle öka enligt vissa prognoser, vilket det gjorde och redan vid 8 var det surfare ute som kunde fånga vågor. Det var inte stort, men istället rena fina vågor, absolut surfbara med longboard och SUP.

Alla heat kunde genomföras och vid tävlingens slut var det så fint att många - inklusive vi arrangörer - kunde ge sig ut för "soul surf", utan tävlan, som surf egentligen ska vara.
Så en lyckad dag som dessutom var riktigt trevlig att hänga på stranden för publik, deltagare och arrangörer - annars är ju bra surfdagar ofta blåsiga och regniga.

Tack alla deltagare, funktionärer och publik!

Resultat Finaler och Semifinaler

Resultat grundomgångar

 

Alla vågor i finalen:

Foto:J.Silvenord

Möjliga datum

3-4 september
10-11 September
17-18 September
24-25 September

1-2 Oktober - Final Call, Vi kör Söndag - Anmälan är öppen här

 

 

Tävlingen

Rätt att delta i SM tävling har personer som

- Är medlem i en Lokal klubb med aktiv anslutning till SSA.  
- Har betalt tävlingslicens till sin klubb
Är Svensk medborgare eller vara stadigvarande bosatt i Sverige. 

Tävlingslicens Salusand Soulsurfers

 

Information

Klasser

Open
Denna klass är öppen för alla deltagare oavsett ålder och kön. Klassen är öppen för alla som bor tillfälligt eller permanent i Sverige. För att få delta får man dock inte delta i annat lands nationella mästerskap under 2022.

Dam
Denna klass är endast öppen för kvinnor - i alla åldrar. Klassen är öppen för alla som bor tillfälligt eller permanent i Sverige. För att få delta får man dock inte delta i annat lands nationella mästerskap under 2022.

Ungdom 16 (endast longboard)
Denna klass öppen för ungdomar upp tom 16 år (född 2006 och senare) den tävlande får inte fylla 17 år under 2022. Klassen är öppen för alla som bor tillfälligt eller permanent i Sverige. För att få delta får man dock inte delta i annat lands nationella mästerskap under 2022.

Antal deltagare Longboard
Open = max 12 deltagare
Dam = max 8 deltagare
Ungdom 16 = max 6 deltagare

Antal deltagare SUP Surf
Open = max 8
Dam = max 6

Vid färre än fyra anmälda deltagare i en klass kommer tävlingen/klassen att ställas in.

Avgifter

Föranmälan = 100 sek


Deltagaravgift 
Open = 350 sek
Dam = 350 sek
Ungdom = ingen avgift
Deltagaravgiften ska vara Salusand Soulsurfers tillhanda senast kl 12 dagen före tävling.

Efteranmälan i mån av plats


Tävlingslicens

För att få delta i tävlingar sanktionerade av Swedish Surfing Association krävs att du löst tävlingslicens. Den är på 150 kr/kalenderår (1:a jan tom 31:a dec) och betalas till den klubb som du tävlar för/är medlem i. Det är din klubb du tävlar för/är medlem i som ansvarar för att lösa din tävlingslicens hos Swedish Surfing Association. Observera att du alltså måste representera en klubb/förening som är ansluten till Swedish Surfing Association för att få delta. Det kommer inte gå att lösa tävlingslicens på plats utan måste betalas i god tid innan tävling (senast 10 dagar innan tävling).


Anmälan

Föranmälan är öppen från 15 aug fram t.o.m första förvarningen, First Call. Föranmäl dig här för att vara garanterad plats

Anmälan från First Call till Third Call Anmäl dig här

Efteranmälan i mån av plats.

Anmälan inkl betalning av deltagaravgiften ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 48 timmar före tävling. Anmälan är bindande och deltagaravgiften återbetalas inte.
Antalet deltagare är begränsad i respektive klass och därför är det principen ”först till kvarn” som gäller utifrån tidpunkten när anmälan inklusive betalning av deltagaravgiften är gjord. Skulle anmälan och betalning göras när tävlingen redan är fullbokad eller om tävlingen ställs in, kommer betald deltagaravgift återbetalas. Tävlingsledningen kommer löpande informera om hur många lediga platser det finns i respektive klass.

Villkor för deltagande

Tävlingarna är öppna för alla oavsett ålder, kön och medborgarskap (se dock info om respektive klass). Tävlingen är öppen för alla som bor tillfälligt eller permanent i Sverige. För att få delta får man dock inte delta i annat lands nationella mästerskap under 2022.
Tävlande måste vara medlem i Svenska vågsurfingförbundet/Swedish Surfing Association (SSA) genom medlemskap i förening som är ansluten till SSA.
Deltagaravgift samt tävlingslicens ska vara betald innan tävlingen startar.

Tävlingsupplägg

Nedanstånde upplägg är ett basupplägg som kan komma att förändras beroende på om:
- färre antal deltagare än planerat är anmälda
- vågförhållanden gör att tävlingen kan genomföras på två dagar

Utgångspunkterna är:
1.Tävlingens alla klasser i både longboard och SUP Surf kommer genomföras på en dag (lördag eller söndag i vänteperioden)
2.Varje heat är 20 minuter långt och surfare kan paddla ut till lineup 5 minuter innan heatet startar.
3.Alla deltagare ska få surfa minst två heat var. Det innebär att vi kör en sk Elimination round där de som blivit utslagna i Opening round får chansen att slå sig in i tävlingen igen.
4.Inte fler än max fyra st surfare i varje heat (ändring kan beslutas av tävlingsledningen)
5.Ingen seedning utan deltagare kommer lottas till heaten i Opening round.
6.Vi tillämpar inte priority i heaten utan den surfare som ligger närmast brytet och/eller står först upp på vågen har företräde.

Registrering och informationsmöten

Fysisk registrering för tävlande på plats i Salusand: Registrering senast två timmar innan tävlingsstart på anvisad plats på tävlingsområdet.
Informationsmöte om tävlingsupplägg och bedömningskriterier kommer att hållas kvällen före tävling (mer information kommer).
Utannonsering av tävling
Senast 96 timmar före tävling ges ett First call (tävlingen kanske blir av).
Senast 72 timmar före tävling ges ett Second call (tävlingen kanske blir av).
Senast 48 timmar före tävling ge ett Third call (tävlingen kanske blir av).
Senast 36 timmar före tävling ges ett Final call (tävlingen blir av). 

Bedömning

Se särskilt dokument ”ESF Rulebook” här
Domare granskar varje surfares prestation på varje enskild våg utifrån givna bedömningskriterier.

Longboard

“The longboard surfer must perform controlled traditional manoeuvres with the highest degree of difficulty in the most critical sections of the wave to gain the highest score. Judges will reward the performance with reference to style and flow, visual appeal, commitment, variety of manoeuvers and use of the entire board, speed and power. Nose riding, trimming and footwork will be important elements in the judges’ decision making.”

SUP-Surf

A surfer must demonstrate board handling skills in the transition phase  and the surfing phase  of their performance, for it to be considered complete. A surfer must perform radical controlled maneuvers, using the paddle as a key tool, in the critical sections of a wave with speed, power and flow to maximize scoring potential. Innovative / progressive surfing as well as variety of repertoire [maneuvers], wave negotiation and use of the paddle to increase the intensity 22 of the maneuvers, will all be taken into account when awarding points for SUP surfing. The SUP surfer who executes these criteria with the maximum degree of difficulty and commitment on the waves will be rewarded with the higher scores.”

Poäng

Poäng sätts utifrån en 10-gradig skala där 0,1 poäng = sämst och 10 poäng = bäst.
Poäng      
0.1-1.9 = Bad ride
2.0-3.9 = Poor ride
4.0-5.9 = Average ride
6.0-7.9 = Good ride
8.0-10  = Excellent ride

Respektive domares poäng summeras till en totalsumma och delas sedan med antal domare. 
Surfare får poäng på varje enskild våg men får i slutändan endast tillgodoräkna sig de två vågor där domare givit högst poäng. Poängen på dessa två vågor summeras och den surfare som har högst poäng vinner heatet. Den surfare som har näst högst sammanlagd poäng på sina två bästa vågor kommer tvåa i heatet osv.

Exempel
Tre domare har satt följande poäng på fyra st vågor som en tävlande surfat under ett heat.

Domare 1:    Våg 1 = 1,5p.    Våg 2 = 8,0p.    Våg 3 = 4,0p.    Våg 4 = 10,0p
Domare 2:    Våg 1 = 2,0p.    Våg 2 = 7,0p.    Våg 3 = 4,5p.    Våg 4 = 9,5p
Domare 3:    Våg 1 = 1,0p.    Våg 2 = 7,0p.    Våg 3 = 5,0p.    Våg 4 = 10,0p.

Genomsnitt våg 1: 1,5 + 2,0 + 1,0 = 4,5/3 = 1,5
Genomsnitt våg 2: 8,0 + 7,0 + 7,0 = 22,0/3 = 7,33
Genomsnitt våg 3: 4,0 + 4,5 + 5,0 = 13,5/3 = 4,5
Genomsnitt våg 4: 10,0 + 9,5 + 10,0 = 29,5/3 = 9,83

De två vågorna med högst poäng summeras, 7,33 + 9,83 = 17,16
Surfarens poäng i heatet är därmed 17,16.


Tävlingsplats och typ av våg

Tävlingen genomförs i Salusand som ligger ca 40 km norr om Örnsköldsvik. Läs mer om Salusands surfspot här SalusandSoulSurfers - Salusand – Spotbeskrivning

Utrustning

Krav på Longboard-brädan i klasserna Open och Dam.
Längden är minst 9 fot, mätt i en rak linje (inte längs med rockern). Breddmåtten ska vara minst 47 tum räknat vid den bredaste punkten 12 tum upp från tailen och 12 tum bakåt från nosen. Traditionell longboard Malibu-form med flera fenor och kanaler tillåtna. Leash (fångrem) fäst vid ankel ska användas.
Krav på Longboard-brädan i klassen Ungdom 16 är inte bestämt ännu men inriktningen är att tillåta mindre brädor än kraven i klasserna Open och Dam.
Krav på SUP-brädan och paddel:
Inga krav på längd, bredd och dylikt. Leash (fångrem) fäst vid ankel ska användas.

Värderingar och policys samt antidopning

Tävlingen är ett svenskt mästerskap. Även om SSA inte ingår i Riksidrottsförbundet lever tävlande, funktionärer, domare mfl ändå under Riksidrottsförbundets värderingar och policys. I det ingår även antidopning där RF är Sveriges Nationella Antidopingorganisation. De svenska dopingreglerna och antidopingarbetet styrs av de globala reglerna i ”The World Anti-Doping Code”.

Boende


Tävlande, funktionärer, anhöriga mfl ombesörjer själva boende under tävlingarna. På tävlingsplatsen ligger Salusands Camping och havsbad där tältplatser och stugor finns att hyra.

Kontakt


Tävlingsledning: Martin Bylund, tfn 070-397 44 94 alt mail martin.bylund@kofnord.se
Media och Sponsor: Johan Silvenord, tfn 070-605 43 95 alt mail johan.silvenord@hotmail.com
Swedish surfing association (SSA): 
Thomas Berggren, tfn 076-639 75 42 alt mail thomasberggren1@gmail.com