Välkommen till Salusand Soulsurfers

The OffShore Surf Open

Information ”The OffShore Surf Open 2019”

Resultat

https://www.liveheats.com/events/1253

Inofficiella svenska mästerskapen i surfing inomhus

1-2 Feb 2019 - Sundsvall Surfstream
Anmälan: http://www.salusandsoulsurfers.se/anmalan

Information: The OffShore Surf Open 2019.pdf
Tävlingsformat och schema: Schema Offshore Surf Open.pdf

 

Bedömningskriterier: Bedömningskriterier.pdf


English:

Information.pdf
Schedule.pdf
Registration: http://www.salusandsoulsurfers.se/anmalan


Klasser

Open

Denna klass är öppen för alla deltagare, dvs både herrar, damer och ungdomar oavsett ålder. Klassen är också öppen för utländska medborgare.
Dam
Denna klass är endast öppen för kvinnor. Den är dock öppen för kvinnor/tjejer i alla åldrar. Klassen är också öppen för utländska medborgare.
Ungdom
Denna klass öppen för ungdomar under 16 år oavsett kön. Man får alltså inte vara 16 år fyllda eller äldre när tävlingen genomförs lördagen den 2:a februari 2019. Klassen är också öppen för utländska medborgare.
Antal deltagare
Open = max 16 deltagare
Dam = max 8 deltagare
Ungdom = max 8 deltagare
 
Avgifter

Deltagaravgift 

Open = 300 sek
Dam = 300 sek
Ungdom = ingen avgift
I avgiften ingår att kunna träna på vågen fredag eftermiddag/kväll och lördag morgon/förmiddag. Se rubrik träning- och tävlingsschema.

Tävlingslicens

För att få delta i tävlingar sanktionerade av Swedish Surfing Association krävs att du löst tävlingslicens. Den är på 100 kr/år och kan betalas på plats. Har betalning gjorts vi tidigare tillfälle tas verifikat på betalning med och visas upp för tävlingsledningen i samband med registrering.

Anmälan

Anmälan görs via särskilt formulär på Salusand soulsurfers officiella hemsida www.salusandsoulsurfers.se/anmalan
Anmälan inkl betalning ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 2019-01-22.
Anmälan är bindande och deltagaravgifter återbetalas inte.
Antalet deltagare är begränsad i respektive klass och därför är det principen ”först till kvarn” som gäller utifrån tidpunkten när anmälan inklusive betalning av deltagaravgiften är gjord. Skulle anmälan och betalning göras när tävlingen redan är fulltecknad kommer betald deltagaravgift återbetalas. Tävlingsledningen kommer löpande informera om hur många lediga platser det finns i respektive klass.

Villkor för deltagande

Tävlingarna är öppna för alla oavsett ålder, kön och medborgarskap.
Tävlande måste vara medlem i Svenska vågsurfingförbundet/Swedish surfing association (SSA) genom medlemskap i förening som är ansluten till SSA.
Deltagaravgift samt tävlingslicens ska vara betald innan tävlingen startar.

Tävlingsupplägg

Open

Samtliga 16 deltagare tävlar i första rundan, Round 1 i den så kallade Main event. Round 1 består av 4 st heat med 4 surfare per heat. 1:an och 2:an i resp heat avancerar till nästa omgång osv. Så länge man kommer 1:a eller 2:a i ett heat i Main event är man kvar i Main event och når till slut finalen. 3:an och 4:n i resp heat går vidare till sk repercharge där man kan surfa till sig en plats i B-finalen som i sin tur kan ge en plats i finalen. I finalen tävlar 4 st surfare.

Dam

Samtliga 8 deltagare tävlar i första rundan, Round 1 i den så kallade Main event. Round 1 består av 2 st heat med 4 surfare per heat. 1:an och 2:an i resp heat avancerar till nästa omgång osv. Så länge man kommer 1:a eller 2:a i ett heat i Main event är man kvar i Main event och når till slut finalen. 3:an och 4:n i resp heat går vidare till sk repercharge där man kan surfa till sig en plats i B-finalen som i sin tur kan ge en plats i finalen. I finalen tävlar 4 st surfare.

Ungdom

Samtliga 8 deltagare tävlar i semifinal om två heat med 4 surfare per heat. 1:an och 2:an i resp heat går till final. 3:an och 4:an i resp heat är utslagna ur tävlingen. I finalen tävlar 4 st surfare.
Tävlingsheat
Ett tävlingsheat, oavsett om det är final eller inte går till på följande sätt.
I klasserna Open och dam är varje heat 15 minuter långt. I ungdomsklassen är varje heat 10 minuter långt. Före heat startar har tävlingsledning genom lottning bestämt turordningen på de tävlande som deltar i heatet.

Surfare nr 1 får surfa på vågen i max 30 sekunder. Speaker ropar när tiden startar och när det är 5 sekunder kvar (nedräkning 5,4,3,2,1,0).  Surfare kliver av vågen.
Surfare nr 2, 3 och 4 surfar på vågen i tur och ordning i max 30 sekunder var. Sedan är det surfare 1´s tur igen osv.

Ifall varje surfare står sina 30 sekunder så hinner man med 30 åk på 15 minuter (gäller Open och Dam) vilket innebär ca 7 åk per tävlande. Men då surfare tänjer på sina gränser för att prestera bra på vågen är det mycket vanligt att surfare inte står på vågen mer än ca 10-20 sekunder innan de faller. I praktiken får därför varje surfare ca 10 vågor var under ett tävlingsheat. Det ett mycket högt tempo i tävlandet då det inte finns tid för longörer mellan surfarnas vågor. Dock så kan viss fördröjning ske för att kunna ha en hög säkerhet om en surfare faller och har svårt att ta sig ur poolen av någon anledning eller om en surfbräda fastnar i poolen. Nästa tävlande får inte hoppa på sin våg förrän den som varit på vågen innan (inkl surfbräda) är uppe ur poolen och speaker/tävlingsledning givit klartecken.

Träning- och tävlingsschema (se även detaljerat tävlingsschema)

Tävlingsformat Schema The OffShore Surf Open.pdf

Fredag 1:a februari 2019

Träning i surfstreamen kl 16:00 – 21:00
 
Lördag 2:a februari
Träning kl 08:00 – 11:00
Tävling Open start kl 12:00
Tävling Ungdom start kl 16:50
Tävling Dam start kl 17:30
Finaler startar kl 19:20 och avslutas ca kl 20:30

Registrering och informationsmöten

Registrering för tävlande.

Tid: Fredag kl 19:00 – 20:00 eller lördag 08:00 - 09:00.
Plats: Himlabadet vid surfstreamen.

Informationsmöte om tävlingsupplägg och bedömningskriterier

Tid: Lördag kl 10:00
Plats: Himlabadet vid surfstreamen.

Bedömning


Bedömning går till precis på samma sätt som tävlingar i riktiga havsvågor.
Domare granskar varje surfares prestation på varje enskild våg utifrån givna bedömningskriterier.

Poäng sätts utifrån en 10-gradig skala där 0,5 poäng = sämst och 10 poäng = bäst.
Respektive domares poäng summeras till en totalsumma och delas sedan med antal domare. 
Surfare får poäng på varje enskild våg men får i slutändan endast tillgodoräkna sig de två vågor där domare givit högst poäng. Poängen på dessa två vågor summeras och den surfare som har högst poäng vinner heatet. Den surfare som har näst högst sammanlagd poäng på sina två bästa vågor kommer tvåa i heatet osv.

Exempel
Tre domare har satt följande poäng på fyra st vågor som en tävlande surfat under ett heat.

Domare 1:    Våg 1 = 1,5p.    Våg 2 = 8,0p.    Våg 3 = 4,0p.    Våg 4 = 10,0p
Domare 2:    Våg 1 = 2,0p.    Våg 2 = 7,0p.    Våg 3 = 4,5p.    Våg 4 = 9,5p
Domare 3:    Våg 1 = 1,0p.    Våg 2 = 7,0p.    Våg 3 = 5,0p.    Våg 4 = 10,0p.

Genomsnitt våg 1: 1,5 + 2,0 + 1,0 = 4,5/3 = 1,5
Genomsnitt våg 2: 8,0 + 7,0 + 7,0 = 22,0/3 = 7,33
Genomsnitt våg 3: 4,0 + 4,5 + 5,0 = 13,5/3 = 4,5
Genomsnitt våg 4: 10,0 + 9,5 + 10,0 = 29,5/3 = 9,83

De två vågorna med högst poäng summeras, 7,33 + 9,83 = 17,16
Surfarens poäng i heatet är därmed 17,16.

Tävlingsplats och typ av våg

Tävlingen genomförs på Himlabadet i Sundsvall i anläggningens sk Surfstream.
Open och damklass: Tävlingen genomförs på högprofilen högervåg (vågen bryter åt höger) vilket innebär att den som surfar med regular stance (vänster fot längst fram på surfbrädan) surfar på tåskär med magen/bröstet mot vågen och den som surfar med goofy stance (höger fot längst fram på brädan) surfar hälskär med ryggen mot vågen.
Ungdomsklass: Det är inte beslutat än vilken våg som tävlingen kommer att genomföras på.

Utrustning

Himlabadet har surfbrädor avsedda för Surfstream till utlåning. Egna surfbrädor får användas men måste vara utrustade med mjuka fenor. Egna surfbrädor ska godkännas av tävlingsledningen innan tävling.
Hjälm ska användas av surfare under tävling och träning i Surfstreamen. Egen hjälm får användas och ska godkännas av tävlingsledningen innan tävling.
 
Värderingar och policys samt antidopning
Tävlingen är ett inofficiellt svenskt mästerskap och ingår som en uppvisningssport under SM-veckan i Sundsvall 2019. Tävlande, funktionärer, domare mfl lever därför under riksidrottsförbundets värderingar och policys. I det ingår även antidopning där RF är Sveriges Nationella Antidopingorganisation. De svenska dopingreglerna och antidopingarbetet styrs av de globala reglerna i ”The World Anti-Doping Code”.

Boende

Tävlande, funktionärer, anhöriga mfl ombesörjer själva boende under tävlingarna. Ett trevligt hotell att kontakta för att se om det finns lediga rum är hotell Södra Berget i Sundsvall. Men det finns många fler hotell i och i närheten av staden Sundsvall.

Kontakt

Tävlingsledning: Martin Bylund, tfn 070-397 44 94 alt mail martin.bylund@postnord.com
Media: Johan Silvenord, tfn 070-605 43 95 alt mail johan.silvenord@hotmail.com
Sponsor: Martin Bylund samt SSA
Swedish surfing association (SSA): Thomas Berggren, tfn 076-639 75 42 alt mail thomasberggren1@gmail.com
Himlabadet Sundsvall: www.himlabadet.se och https://himlabadet.se/bada-och-trana/surfstream/
SM-veckan: www.smveckan.se