Välkommen till Salusand Soulsurfers

Integritet

Behandling av personuppgifter i Salusand Soulsurfers

Bakgrund och syfte

Inom idrottsrörelsen behandlas många olika typer av personuppgifter för att kommunikationen med medlemmar ska fungera. Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas. 
I samband med införandet av EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram en uppförandekod för idrottsrörelsen. Målet är att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till. Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. RF har därför också antagit en Integritetspolicy för behandling av personuppgifter. Policyn beskriver hur personuppgifter samlas in, lagras och delas.
 I slutändan handlar det om att skydda enskilda personers rättigheter. För att behålla människors förtroende är det viktigt att hela idrottsrörelsen följer de regler som finns.  
En grundregel är att idrottsrörelsen aldrig kan äga sina medlemmars personuppgifter – man lånar dem

Behandling av personuppgifter i Salusand Soulsurfers

Salusand Soulsurfers behandlar respektive medlems personuppgifter i enlighet med Riksidrottsförbundets uppförandekod och integritetspolicy .
Salusand Soulsurfers har ett ansvar att informera medlemmar om uppförandekoden, integritetspolicyn samt att säkerställa att det finns någonstans dit medlemmar kan rapportera missbruk. Salusand Soulsurfers styrelse är ytterst ansvarig för att uppförandekoden och integritetspolicyn följs.

Vilka personuppgifter vi har och vad de används till.

De uppgifter vi har om dig som medlem är namn, bostadsadress, epost-adress och telefon

Namn: För att kunna veta vem det är som tecknat medlemskap.
Bostadsadress: För att kunna skicka medlemstidningen ”Surfgubben”.
E-postadress för att kunna skicka ut medlemsinformation.
Telefon: För att kunna kommunicera med dig via bl.a. sms

Dessa uppgifter om dig som medlem hanterar vi enbart internt inom Salusand Soulsurfers styrelse och lämnas aldrig ut till tredje part. Uppgifterna sparas under hela den tid som ditt medlemskap löper samt tre månader efter att medlemskapet gått ut, därefter raderas dem. Anledningen till att vi har kvar uppgifterna upp till tre månader efter medlemskapet gått ut är för att kunna kommunicera med dig och informera dig om du eventuellt vill fortsätta ditt medlemskap.

Dina personuppgifter sparas i dokument som är lösenordsskyddade, vilket innebär att endast personer med behörighet till dokumentet kan öppna det. 
 
Dataskyddsombud
Den som är ansvarig för medlemmars personuppgifter inom Salusand Soulsurfers är styrelsens kassör.

Du som medlem har rätt att när som helst ta del av de uppgifter vi har om dig

Har du frågor eller synpunkter om de personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dem, eller helt enkelt vill veta vilka uppgifter vi har om dig som medlem, så skicka ett e-postmeddelande via vår hemsida under rubriken ”Kontakt”. I ditt e-postmeddelande ska det tydligt framgå vilket ditt ärende är.
 
Ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter samt uppsägning av ditt samtycke.
I och med att du tecknar medlemskap i Salusand Soulsurfers samtycker du till den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Du kan dock när som helst avbryta ditt medlemskap (medlemsavgift återbetalas dock ej) och begära att vi raderar samtliga dina personuppgifter.